استعدادهای فرزندانتان را می شناسید

در لحظات آغازين تولد، هر پدر و مادري تنها به سالم بودن فرزند خود فکر مي‌کند و در سال‌هاي بعد از تولد است که افکاري مثل هوش، خلاقيت، استعداد، مسائل دوران بلوغ، انتخاب مدرسه، شغل و... به ذهنشان خطور مي‌کند و تمام زندگي پدر و مادر را دربرمي‌گيرد. بدون ترديد.