آشنائی با بولینگ و بیلیارد

بولینگ بولينگ از زمان هاي قديم به عنوان بازي در كشور هاي مختلف وجود داشته است وبا مرور بر تاريخچه آن متوجه خواهيم شد كه اين بازي در چه زمان و مكاني به يك ورزش رسمي تبديل شده است این ورزش ابتدا به عنوان بازی 5200 سال پیش از ميلاد.