راهکارهایی برای شکوفایی هوش هیجانی

بهترين الگو براي آن‌ها باشيد. کودکان، چيزهايي را که مي‌بينند، انجام مي‌دهند. بنابراين يک الگوي کامل براي او باشيد. آيا شما، وقتي عصباني هستيد، کسي را کتک مي‌زنيد؟ آيا مي‌توانيد هنگام جروبحث، آرامش خود را حفظ کنيد؟ آيا با ديگران، احساس هم‌دردي مي‌کنيد؟ تحقیقات نشان می‌دهد که هوش هیجانی، بهترین.