نخ و برنز

سوداگران مرگ به تازگي مواد تخديري جديد و بسيار خطرناکي را وارد کشور کرده‌اند که بسياري از اثرات سوء آن کشف نشده و با اين حال، نگراني‌هاي بسياري از بابت عوارض مصرفي آن پديد آمده است. به گزارش خبرنگار «تابناک»، نام اين دو ماده مخدر شيميايي قوي «برنز» و «نخ».