شناخت ویژگی های کودکان ونوجوانان برای آموزش بهتر

مثلاً نوجوان فكر مي‌كند كه آيا بزرگ شده و يا هنوز كودك است و يا اينكه رفتار خشونت‌آميز نوجوانان مي‌تواند ناشي از بي‌‌اعتمادي باشد كه نسبت به خود دارند. در هر صورت خشم و غضب در نوجوانان يك امر عادي و طبيعي به شمار مي‌آيد و غالب اين خشم‌ها به.

شیوه‌های برخورد با مشکلات دوران نوجوانی

یکی از مشاغل بسیار مهم و پر مسئولیت والدین، تربیت فرزندان است که از سایر مشاغل والدین پیچیده تر می باشد. وظیفه والدین در دوره نوجوانی بسیار حساستر و پر مسئولیت تر است. نوجوانی دوره بحران بلوغ و هویت است، نوجوان به سطحی از آگاهی رسیده که همه صحبتها را.