تمرین‌هایی که باعث افزایش ضریب هوشی می‌شود

تا چندي پيش ضريب هوشي يك شخص،‌ مقياسي براي توانايي‌هاي حل مشكلات هوشي وي فرض مي‌شد كه ميزان آن به طور مستقيم از راه وراثت تعيين مي‌گشت، اما بتازگي دانشمندان نظريه‌اي مطرح كرده‌اند كه در آن ميزان ضريب هوشي هر شخص به عملكرد پايه‌اي در مغز انسان با نام حافظه.