شماره تماس

8045 3346 23 (98+)

آدرس

اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان

مسابقه با جایزه

مسابقه آنلاین کتابخوانی به مناسبت هفته تربیت بدنی

مدت زمان پاسخگویی به 20 سوال مسابقه  10 دقیقه می باشد.

این مسابقه کتابخوانی هفته تربیت بدنی است که قرار است به شرکت کنندگان جوایزی اهدا گردد.

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید