مسابقه کتابخوانی جوان

شماره تماس

8045 3346 23 (98+)

آدرس

اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان

مسابقه با جایزه

مسابقه آنلاین کتابخوانی جوان

مدت زمان پاسخگویی به 15 سوال مسابقه  10 دقیقه می باشد.
به نفراتی که در کوتاهترین زمان ممکن، بیشترین پاسخ صحیح را بدهند، جوایزی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان اهدا خواهد شد.

این مسابقه کتابخوانی جوان است که قرار است به شرکت کنندگان جوایزی اهدا گردد.

شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید