شماره تماس

8026 3346 23 (98+)

آدرس

اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان

مسابقه خاطره نویسی

مقررات عمومی شرکت در جشنواره:

  • آثار ارسالی باید با موضوع اصلی جشنواره یعنی سفر به حج زیارتی و عتبات عالیات در ارتباط است باشد.
  • آثار ارسالی باید در قالب فایل word با فونت Bnazanin و سایز قلم 14 ارسال گردد.
  • حق چاپ خاطره های ارسالی برای دبیرخانه جشنواره محفوظ خواهد بود که در صورت کیفیت مناسب و فراهم شدن شرایط با درج اسامی نویسندگان در قالب کتاب چاپ خواهدشد.
  • ذکر نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد، سطح تحصیلات، استان ، شهرستان، نشانی کامل پستی و شماره تلفن ثابت و همراه در صفحه ای جداگانه از متن خاطره الزامی است.

مقررات ویژه و تخصصی شرکت در جشنواره:

  • رعایت ویرایش فنی(پاراگراف بندی، همسانی رسم الخط و ...) و ویرایش زبانی آثار در امتیازدهی داوران مؤثر خواهد بود.
  • سه اصل مهم در خاطره نویسی یعنی زمان، مکان و واقعه مورد توجه قرار گیرد رخداد یا واقع در خاطره نویسی اهمیت زیادی دارد.
  • در خاطره نویسی به شرط ذکر راوی در متن می توان علاوه بر تجربیات شخصی از خاطرات دیگران هم استفاده کرد.
  • علاوه بر رعایت اصول نگارش خاطره، استفاده از نثر فاخر و شیوا و نیز به کارگیری به جا و مناسب آرایه های ادبی و هرگونه خلاقیت زبانی در داوری آثار اهمیت خواهد داشت.