مسابقه کتابخوانی مطلع عشق

شماره تماس

8026 3346 23 (98+)

آدرس

اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان

مسابقه با جایزه

مسابقه آنلاین کتابخوانی مطلع عشق

مدت زمان پاسخگویی به 20 سوال مسابقه  10 دقیقه می باشد.
 

 

مسابقه تمام شده است.